Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Aktuálně:     Uherský Brod  Dub n. M.  Žarošice  Radhošť 
                    Nový film o moderním poutnictví nabídne TV Noe svým divákům v neděli 27. září v premiéře od 20:05 a v repríze ve čtvrtek 1. října v 12:50

Růžencová slavnost v Uherském Brodě (18. stol.)

Poutní místa jsou svědky křesťanské kultury národa

Z víry a úcty rostl vztah lidu k těmto místům důvěrného setkávání s Bohem. Duchovní zážitky pak umocňovaly lásku, která uměla být vynalézavá a obětavá, která často vedla k tvrdému sebezáporu, aby mohla být štědrá. Naše poutní místa jsou velmi rozdílná, některá umělecky bohatá, jiná lidově prostá až chudá. Některá se mohla rozvíjet ve všech dobách, jiná zase utrpěla násilí, či dokonce zanikla, aby znovu povstala v lepších časech. Dnešní návštěvník může být osloven zajímavou historií, či nádherou umění. Ze srdce však přeji každému, aby zakusil pravý příchod poutníka, který může být obdarován, který umí otevřít srdce, který dokáže odevzdat své starosti ..., aby prožil setkání, které mění srdce, občerstvuje, naplňuje nadějí i pokojem. A jestli bývalo zvykem z pouti přinést perníkové srdce, kéž se po návratu podaří obdarovat všechny blízké tím, co naplňuje srdce poutníka po setkání s Bohem.
(Úvodní slovo Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského z prvního vydání knihy "Poutní místa Moravy a Slezska" autora Františka Odehnala, která byla použita jako výchozí zdroj informací pro tyto internetové stránky.)

 

Česko je pro poutníky přívětivé

Netradiční ruský kostelík láká turisty do Kunčic p. O.  Další snímky

Do přírody za Pannou Marií

Natáčí se nový film o moderním poutnictví Pěšky bez hranic

Putujte s námi prostorem i časem ke kořenům slovanské kultury

Česká televize opakuje seriál o poutních místech

 

 

Aktualizace stránek:  22. září 2020

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.