Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Výjev ze života sv. Antonína - oltářní obraz)Prašivá

kraj Moravskoslezský diecéze ostravsko-opavská, děkanát Frýdek

Pouť ke sv. Antonínu Paduánskému v dřevěném horském kostele

Poutě a mše sv.

Poloha: 12 km JV od Frýdku-Místku, odtud přes Dobrou směrem na Morávku, ve Vyšních Lhotách odbočit vlevo kolem sochy sv. Antonína po silničce na Prašivou - 4 km. Mapa.

Historie a popis poutního místa: dřevěný kostel na vrcholu Prašivé (704 m n. m.), (váže se k němu brept, že na Prašivé kostel zjedli) v sousedství později postavené turistické chaty (r. 1921), je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu, kde dřevěné stavby měly svoje domovské právo; bez nich si Beskydy těžko můžeme představit. Prašivá měla velký význam i pro národní uvědomění, zde se konaly, počínajíc koncem 19. stol., velké tábory lidu o sbratření Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků.

Kostel sv. Antonína Paduánského pochází z r. 1640, o jeho založení existuje zajímavý příběh. Majitel frýdeckého panství hrabě Jiří z Oppersdorfu postřelil na lovu jelena, který ve smrtelném zápase vrazil parohy do ztrouchnivělého stromu, o který se hrabě opíral, takže zůstal mezi parohy. Z vděčnosti za své zachránění nechal postavit na Prašivé dřevěný kostel zasvěcený sv. Ignáci z Loyoly. Později, když jiný blízký kostel na Borové zasvětili stejnému světci, byl kostel na Prašivé zasvěcen sv. Antonínu. Příslušel původně farnosti frýdecké, od roku 1791 farnosti v Dobré. Původně byl kostelík jednoduchý, sakristie přistavěna 1799. V 19. století pořízena věž se zvonem, nový oltář s obrazem sv. Antonína a varhany. Poté stal se poutním kostelem nejen pro Slezsko, ale i Moravu a Slovensko.
V letech 1939-1945 se už nacházel za hranicemi tzv. Protektorátu a českým poutníkům tak byl přístup znemožněn. (Krátce v roce 1938-39 byl kostel na Prašivé v polském záboru).
V průběhu staleté existence byl kostel (původně bez kruchty a sakristie) dostavován. Jeho konstrukce je z mohutných trámů, loď téměř čtvercového půdorysu, presbytář trojboký, okna pětiboká s okenicemi. Nad vchodem je malá věž, která je stejně jako stěny kostela pokryta šindelem. Interiér je jednoduchý; stropy ploché, triumfální oblouk polygonální. Hlavní oltář s obrazem sv. Antonína od malíře Vankeho z Těšína. Součástí výzdoby kostela je i obraz P. Marie Pomocnice. V r. 1990 oslavil kostel na Prašivé 350. výročí svého vzniku. Kromě tradičních poutí začíná nová poutní tradice u generace, do které klademe svoji naději. Dne 1. července se zde scházejí děti a mládež (kolem 1000 mladých) se svým diecézním biskupem, aby se tu na idylickém poutním místě povznesli nad realitu všedních dnů a tuto štafetu předávali dalším generacím.

 

 

 

Poutě a bohoslužby:
Na svátek sv. Antonína Paduánského (13. 6.) - mše sv. v 10:30 a 17:45. Neděle po světcově svátku je hlavní pouť - mše sv. v 10:30.
Pokud je svátek sv. Antonína (13.6.) v neděli, potom je to den hlavní (velké) pouti se mší svatou v 10:30. Malá pouť je potom v sobotu 12.6. a mše sv. jsou v 10:30 a v 17:45.
Setkání diecézního biskupa s mládeží, poděkování za uplynulý školní rok.
Zahájení v areálu "Kamenité" pod Prašivou, pak pokračování výstupem na Prašivou, kde má školní mládež bohatý zábavný program. Běžně se setkání koná 1.7., ale posouvá se, je-li tento den sobota nebo neděle.
Mše svaté: v červeneci a srpnu každou neděli v 10:30 a každou středu v 17:45.
Kostel byl vysvěcen 16. října 1640 a výročí vysvěcení si připomínáme tzv. krmášem, který je třetí neděli v říjnu se mší svatou v 10:30.
Na sv. Silvestra je mše sv. v 15:00.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost Dobrá, 73951 Dobrá č.26. Tel. č. 731625736, e-mail marek.kozak@centrum.cz

Turistické informace pro poutníky (mapa 20 69B5 106c): z nejbližší žel. zastávky Dobratice pod Prašivou (trať 322) - č - 6 km, od zastávky autobusů z Frýdku zastávka "Pod Prašivou" ve Vyšních Lhotách a odtud kolem sochy sv. Antonína po silničce na Prašivou - ž - 4 km. Občerstvení: Horská chata Prašivá, Vyšní Lhoty 200, 739 51 Dobrá, další kontakt, GPS: 49°38'11.641"N 18°29'3.602"E.

 

 

Pomodlit se u sv. Antonína

Pomodlit se u vzácné relikvie mohou návštěvníci dřevěného kostelíka sv. Antonína Paduánského na Prašivé. V neděli 17. června 2018 na tzv. Velké pouti zde byly uloženy ostatky sv. Antonína z Padovy, které si farníci z Dobré u Frýdku-Místku přivezli ze svého putování po stopách sv. Františka z Assisi. Hlavním celebrantem mše svaté byl P. Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
"Otec Bonaventura v kázání připomněl, že bychom si měli uvědomit, jak veliká je to pro toto místo výsada a milost, že právě zde máme ostatky tohoto významného světce," odnesla si z pouti Martina Koloničná. Přes dvě stovky věřících, kteří na zalesněný vrch připutovali, zazpívaly po mši litanie ke sv. Antonínovi a hojně využívaly možnosti setrvat v tiché modlitbě před jeho ostatky uloženými v srdci dřevěné sošky postavené nad svatostánkem. Jeho život, pokora a odvaha mohou být vzorem pro všechny, kteří na horu vystoupají a v rámci Otevřených chrámů o víkendu zavítají i do kostela.
Katolický týdeník č.25/2018

 

Poutní místo Frýdek a pak (od 12:00 min) Prašivá z archivu ČT

 

Horská chata Prašivá