Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Andělská Hora - Annenský vrch, Annaberg bei Engelsberg

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Bruntál

Poloha: 9 km severozápadně od Bruntálu do obce Andělská Hora a odsud můžeme pokračovat pěšky po křížové cestě vzhůru na Anenský vrch ke kostelu sv. Anny anebo autem po úzké cestě na kterou odbočíme doprava ze směru na Suchou Rudnou. Mapa.

Město Andělská Hora
Historie a současnost poutního kostela
Farní kostel v Andělské Hoře na stránkách farnosti Malá Morávka
Andělská Hora - kostel Narození Panny Marie

Historie a popis poutního místa: Andělská hora (dnešní Anenský vrch) byla ode dávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti a jejího okolí. Původní dřevěná poutní kaple na návrší pod Anenským vrchem (861 m n. m.) byla postavena v r. 1696.

Pro zvyšující se počet poutníků byl v létech 1767 - 1770 vystavěn velký a důstojný chrám z kamene. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska. Přicházely zde o svátku sv. Anny tisíce poutníků z blízkého okolí i ze vzdálených míst.

(Historický obrázek)Josefínské reformy na čas zastavily poutě, nesměly se zde konat bohoslužby a vnitřní zařízení kostela bylo odvezeno. Bylo dokonce nařízeno kostel strhnout a rozbořit. K vykonání rozkazu však nedošlo. Po smrti Josefa II. byla v kostele sloužena první mše sv. na svátek sv. Marka v roce 1795. Kostel byl postupně obnovován a došlo i k úpravě okolí. V roce 1846 byl zde vystavěn dům "pro jednoho zbožného, mravně ctnostného a svobodného muže, který by měl v opatrování poutní kostel" - tak se píše v kronice. Sté výročí přestavby kostela bylo v roce 1867 spojeno s velikou oslavou.

Jednolodní orientovaná svatyně s odsazeným presbytářem, východní a západní část kostela ukončeny zaobleně. Na jižní straně hranolovitá věž s bání a lucernou, na severní vchod. Presbytář a západní strana (u kruchty) zaklenuty konchou, ostatní valeně do pasů.

Současný stav kostela a jeho okolí - fotografie

Rozmach poutí i tohoto filiálního kostela trval nepřetržitě až do padesátých let dvacátého století, kdy následkem vnějších okolností začalo toto poutní místo upadat. V létech 1950 - 1968 zde působil Mons. Josef Olejník, znalec gregoriánského chorálu. V kontemplatívní samotě zde vznikla i jeho Česká mše z Andělské Hory. V roce 1970 byly poutě zakázány úplně. Statické narušení klenby a zdiva je dílem okolních šachet, kde se dříve dolovalo zlato a jiné rudy. Tomu napomáhala neobyčejná šíře chrámové lodi a úmyslné poškozování novodobými vandaly, kteří mnohé vnitřní zařízení zničili.

Dalších snímky zachycují kostel po roce 2003 až do jeho obnovení v roce 2014.

 

Poutě: Vlastníkem kostela není římskokatolická církev ale Město Andělská Hora. Poutě byly obnoveny v roce 2002 a konají se pravidelně v sobotu bližší svátku sv. Anny (26. července). V 9:00 křížová cesta začne v Andělské Hoře a v 10:00 mše sv. v poutním kostele na Annenském vrchu.
Pravidelné mše sv. jsou jen ve farním kostele v Andělské Hoře.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, 79332 Andělská Hora č.137, spravováno z Malé Morávky 31, tel.: 554273110, nedělní mše sv. ve farním kostele dole v Andělské Hoře každou sudou neděli v 9:30 hod.

 

Soukromá zimní pouť v únoru 2021

Anenská pouť 2020 - fotografie

 

Slavnostní otevření poutního kostela sv. Anny v sobotu 25. října 2014

Společnou modlitbou u kostela uctili památku svaté Anny