Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Frýdek

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Frýdek

Poutě k Panně Marii Frýdecké v poutní bazilice Navštívení Panny Marie

Poloha: Ve Frýdku-Místku, v jeho severní, slezské části na pravém břehu řeky Ostravice. Mapa.

Farnost Frýdek

Historie a popis poutního místa:
Frýdek se vypíná na návrší na pravém břehu řeky Ostravice, a je znám velkolepou svatyní Panny Marie. Bez ní si Frýdek jako poutní místo, každoroční cíl tisíce poutníků ze Slezska, Moravy, Slovenska i z blízkého Polska, nelze ani představit.

Na místě poutního chrámu stála už v roce 1706 dřevěná kaple nad kamennou sochou P. Marie. Byla vytesána frýdeckým řemeslníkem a z podnětu hraběte Františka Eusebia z Oppersdorfu (1651-91), tehdejšího majitele frýdeckého panství, umístěna na kopci naproti zámku. I v tehdejších úředních zprávách se píše o tom, že v předvečer mariánských svátků ozařovala sochu neobvyklá jasnost. Lidé zde prosili o pomoc a nacházeli ji. Počet poutníků rostl, zvláště, když se začala po okolí šířit známost o milostech a zázracích u sochy P. Marie. Frýdek se stal známým a vyhledávaným poutním místem.

Hluboka ulice roku 1848.jpg (36234 bytes)
Lurdska jeskyn v charitnim dome pod bazilikou 279.JPG (30978 bytes)


Pod chrámem se nachází krypta - v ní jsou výjevy z historie a jsou zde pohřbeni poutníci z Tovačova, kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici.

Nynější chrám byl postaven v letech 1740-59 podle plánu Bartoloměje Wittnera na místě dřevěné kaple. Byl vysvěcen 13. května 1759 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgotschem a zasvěcen slavnosti Navštívení P. Marie.
Působí-li svou mohutností vnějšek svatyně nezapomenutelným dojmem, její vnitřek nás oslní svou krásou. Účelné rozdělení chrámových prostor, smělost oblouků klenby, harmonická a přirozená symetrie svědčí o velké umělecké potenci vratislavského biskupského projektanta Bartoloměje Wittnera. Podle úsudku znalců je to mistrovské dílo, dodnes v této oblasti největší a nejkrásnější.

Interier 290.JPG (27417 bytes) Presbytar z galerie 284.JPG (26440 bytes)

Nejcennější je hlavní oltář z roku 1793, jehož důmyslně řešená architektura zvyšuje monumentalitu celého chrámového prostoru. Je dílem stavitele Jana Schuberta z Opavy a významného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Pozadí hlavního oltáře tvoři šest vysokých, v polokruhu ke klenbě chrámové čnících sloupů spojených pažením, nad nímž se vznáší zlacená koruna s křížem. Pod ní je nad svatostánkem umístěna milostná socha P Marie. Po stranách chrámové lodi je šest protilehlých kaplí s oltáři, na nichž se nacházejí obrazy a sochy značné umělecké hodnoty.

Kolem poutního chrámu je křížová cesta

Výjevy jednotlivých zastavení křížové cesty z pálené hlíny jsou znamenitým dílem proslulé mnichovské Mayerovy školy. Mezi 7. a 8. zastavením stojí krásná kruhová kaple Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie, zvaná Římská.

Proti Římské kapli ve výklenku chrámové apsidy upoutá naši pozornost sousoší kalvarské, pocházející rovněž z mnichovské školy.

Na nádvoří před kostelem stojí šest kamenných soch. Představují tři archanděly: sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, dále sv. Antonína, sv. Karla Boromejského a sv. Tadeáše apoštola. Byly postaveny v roce 1822, později k nim přibyly sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha s letopočtem 1949.
Frýdeckou P Marii oslavil Leoš Janáček stejnojmennou něžnou klavírní skladbou v cyklu Po zarostlém chodníčku.
Není neděle v letním období, aby do mariánského kostela nepřicházeli poutníci zblízka i zdáli a kromě hlavních poutních dnů Navštívení a Narození P Marie, zvláště 15. srpna ve svátek Nanebevzetí P Marie se vroucně a velebně rozléhají slova prosebných mariánských písní a modliteb: Pomoz uzdravit naši minulost a prozařuj naši přítomnost!

Několik kreseb charakterizujících baziliku a okolí

Poutě:  Neděle po svátcích Navštívení Panny Marie (2. 7.), Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), Narození Panny Marie (8. 9.). Mše sv.: So (před svátkem) 18:00, ne 7:00 - 8:00 - 9:30 - 11:00 a 18:00 h. 
První soboty v měsíci začíná program v 16:00 a pak mše sv. 18:00 h. Mše sv. mimo poutě: XI - IV: so 8:00 a 18:00 ne 8:00 a 10:00, V - X: po - so 8:00 a 18:00, ne 8:00 - 10:00 - 18:00 h.

Duchovní správa: Klášter redemptoristů, Mariánské nám. 145, 73801 Frýdek, tel: 731625682, klášter: 558628415, email: rkf.frydek@doo.cz. Titul kostela - Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: ke kostelu z nejbližší žel. stan. Frýdek Místek ulicemi Nádražní, tř. T. G. Masaryka, Revoluční k Domovu důchodců, odtud vpravo ke kostelu 2 km.

 

Věž farního kostela pod bazilikou má umělecké nasvětlení

Diecézní pouť byla v sobotu 2. října 2021 (tři fotogalérie)

Bazilika Navštívení Panny Marie z dronu

Noc kostelů, pátek 28. května 2021

 

Lidé mumiím neublíží, zjistil výzkum krypty pod bazilikou

Ostatky utopených hanáckých poutníků leží v podzemí už déle než dvě století

Po vstupu do monumentální baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku sejdete pár schodů a ocitnete se ve spoře osvětlené kryptě, kde v cihlových výklencích už déle než dvě století spočívají mumifikované ostatky poutníků, kteří tragicky přišli o život. Krypta by měla být v dohledné době přístupná veřejnosti.
Osudného 7. května 1750 vyrazilo do slezského Frýdku procesí až z Tovačova na Přerovsku. Poutníci cestou dlouhou takřka sto kilometrů chtěli poděkovat za zázračné uzdravení těžce nemocné tovačovské hraběnky.
Bazilika, od letoška národní kulturní památka, byla už tehdy známým poutním místem. Podle legendy tam v lokalitě Vápenky v 17. století našli dělníci sošku Panny Marie, kterou pak umístili do kostela. Ale na druhý den se objevila znovu. A kdo se k ní modlil, toho prý bohorodička uzdravila. Stejně jako hraběnku. Jenže poutníci se ocitli ve špatný čas na špatném místě. Zrovna když přecházeli dřevěný most přes rozvodněnou řeku Ostravici, přihnala se velká vlna a poutníky smetla. Těla třinácti z nich se našla asi sedm kilometrů dále po proudu v Paskově.
Jejich těla byla uložena v kryptě svatostánku, kam hanáčtí poutníci směřovali. Na stejném místě spočinuli i tamní kněží. V kryptě se přestalo pohřbívat na konci 18. století a lidé se dovnitř dostali jen zcela mimořádně. "Nyní bychom chtěli kryptu v omezené podobě zpřístupnit veřejnosti. Nejde nám o nějakou senzaci, člověk by podzemím neměl rychle projít, ale právě naopak hodláme toto duchovní místo upravit tak, aby se návštěvník hlouběji zamyslel nad tím, odkud a kam kráčíme," přiblížil cíl Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek.
Na začátku srpna skončil stavební i archeologický průzkum krypty, který farnosti ukázal, že myšlenka regulovaného zpřístupnění cenného objektu je uskutečnitelná a památku včetně ostatků negativně neovlivní. "Současně se potvrdilo, že musíme ještě vyřešit zvýšenou vlhkost v podloží. Příprava musí být důkladná, nic nechceme uspěchat," zmínil Bučko s tím, že na projektu se kromě farnosti finančně podílel i frýdecko-místecký magistrát.
Pokud se nevyskytnou problémy, tak první práce na pravidelném zpřístupnění by mohly začít příští rok a skončit nejdříve v roce 2020.
Návštěvníci by poté mohli spatřit nejen mumie poutníků a kněží, které jsou díky důmyslnému systému větrání ve velmi dobrém stavu, ale také ostatky šlechtického rodu Pražmů. Ty však jsou ve znatelně horším stavu. Ležely totiž v sousedním podzemním prostoru, ale protože do nich zatékalo, musely se lebky a další pozůstatky přesunout.
"Velmi bych si přál, aby se krypta zpřístupnila v pravidelných intervalech, nejen jako dosud při výjimečných akcích. Bylo by to přínosné i pro město," uvedl už dříve frýdeckomístecký radní Marcel Sikora.
Dávnou tragédii připomínaly ve městě i dvě kapličky, které stávaly na obou březích Ostravice, a to v místech, kudy vedl most. Jenže za socialismu byly zbořeny.
Bučko navíc připomněl, že pozitivní vliv světice v bazilice není jen reliktem minulosti. "Její duchovní pomoc přetrvává," upozornil.
MF Dnes 29.8. 2018, Josef Gabzdyl

Lidé mumiím neublíží, zjistil výzkum krypty pod bazilikou (podle iDnes)

Reportáž ČT - Bazilika je Národní kulturní památkou

TV Polar - Bazilika povýšila na Národní kulturní památku

Frýdek-Místek nabízí turistům nově průvodce v kostelích a výstup na vyhlídkovou věž

 

Bazilika ukrývá kryptu s ostatky

Bazilika Navštívení Panny Marie je opředena různými legendami, které vypráví například o tajných chodbách. Pod bazilikou je krypta, která ukrývá mumifikované ostatky poutníků z 18. století.
Pozůstatky patří obyvatelům Hané, kteří tragicky utonuli v rozvodněné řece Ostravici během mariánské pouti a také mnichům zdejší farnosti. Jejich klid je narušován jen velmi výjimečně, v roce 2015 si mohli lidé prohlédnout kryptu, která se nachází v hloubce okolo tří až čtyř metrů pod úrovní podlahy, při Noci kostelů. V rakvích a na rozložených kusech plátna spočívá více než desítka těl. Kvůli poutníkům, pod nimiž řeka náhle strhla most, se podzemnímu prostoru přezdívá Poutnická krypta. Lidé se zde pohřbívali do roku 1780. Potom kryptu z obav před šířením nákazy nechali na 200 let zazdít, vchod do krypty chránil těžký zvedací kámen. Za první republiky ho pak nahradila kovaná mříž.
Na jednom místě uvnitř krypty lze údajně poklepem na dlažbu zjistit dutinu – patrně schodiště do dalšího podzemí. Další podzemní prostor ale není nijak zdokumentován. Obyvatelé města kdysi také věřili, že do krypty ústí tajná chodba z frýdeckého zámku.
Někdejší kostel byl v roce 1999 zařazen papežem Janem Pavlem II. mezi tzv. baziliky minor čili významné křesťanské chrámy.
(lmo)

 

Slavnostní mše sv. k výročí povýšení na baziliku minor, 27. října 2019

Poutní místo Frýdek a pak (od 12:00 min) Prašivá z archivu ČT

 

 

Kaple Svatého Kříže "V Hájku - Lískovci"

V roce 1786 zde postavil lesník Hirschheimer kříž u pramene. Bylo to v době pronásledování církve josefinismem. Zbožný lid pojal důvěru k tomuto kříži a k pramenu. Návštěvníků Hájku neustále přibývalo. Frýdecký farář hrabě Praschma opatřil kříž přístřeším a jeho nástupce generální vikář Schipp r.1834 postavil dřevěnou kapli.
Kaple a její okolí bylo bylo opraveno v létech 2006-2007 a dne 1. září 2007 zde sloužil mši sv. otec biskup František.

 

Od kostela: ulicí Lískoveckou až k fotbalovému stadionu, odbočit vpravo ulicí Horní ke kapli 3 km. Ze žel. stan. Lískovec u Frýdku ulicí Resslovou, areálem závodu Válcovny plechu až na hlavní silnici Frýdek - Vratimov - Ostrava, odtud vlevo a po 1,5 km na křižovatce v Lískovci doprava a obcí ke kapli (4,5 km).

Hájek – starobylé poutní a církevní místo na okraji Frýdku,
lépe řečeno mezi Sedlištěm a Lískovcem. Jeho tajemství podle mého názoru je dvojí – církevní a léčitelské, což tímto mohu potvrdit. Církevní je v tom, že ji postavili v dávné minulosti církevní i světští hodnostáři, jak se dočtete na tabuli před poutním místem.
Pověst, která se tradovala od nepaměti i v mé rodině, je taková, že soška Panny Marie, kterou zakladatelé zasvětili tomuto místu, se v jednom století vždy přes noc objevila v bývalém Mariánském kostele, když byly poutě a pak se znovu vrátila na původní místo.
Tamní voda obsahuje zčásti jodové prvky, které jsou stejného složení jako voda v lázních Darkov. A že je léčivá, potvrzuje případ moji matky, které v šedesátých létech našli lékaři na kloubu nohy nebezpečný sarkom, který po operativním vyšetření předurčoval amputaci nohy. Ale po poradě a poučení jsme jezdili do Hájku pro údajně "svěcenou" vodu, kterou si matka přikládala na nemocné místo několik let a rána se zahojila. Lékaři to pokládali za malý zázrak. Matka vydržela žít dalších 7 let, aniž by došlo k amputaci nohy.
Vilém Vlk

Voda z pramene v Hájku opět teče z rezervoáru

Město chce opravit pramen pod Kaplí sv. Kříže v Lískovci