Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Gruň - Staré Hamry

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Místek

Pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů v poutní horské kapli na Gruni

Novoroční Te Deum s požehnáním a ohňostrojem

Poloha: 24 km JJV od Frýdku-Místku, odtud 56 přes Frýdlant n. Ostravicí, kolem vodní nádrže Šance na konec jejího vzdutí, přes most nad řekou Ostravicí. Po pravém břehu přehradního jezera se po úzké silničce dostaneme až na odstavné parkoviště před horským hotelem Charbulák. Odtud pokračujeme pěšky, na kole nebo na běžkách po odlesněném hřebeni až k dřevěné kapli na Gruni (pěšky od mostu po žluté značce). Mapa

Farnost Ostravice

Historie a popis poutního místa:
Jedním z dosud zachovalých dřevěných kostelů v Beskydech je horská poutní kaple na Gruni. Až do pol. 19. století byla rozsáhlá oblast Beskyd kolem Starých Hamrů bez školy a duchovní správy, což mělo nepříznivý vliv na duchovní a životní úroveň obyvatelstva. V roce 1773 postavil rolník Simon Tomeček na vrcholu hory Gruň sochu Panny Marie, nad kterou později v roce 1847 dal P. Jan Špaček, kaplan z Borové, postavit dřevěnou kapli, kde se konávaly 1x měsíčné mše sv. knězem z kostela sv. Ignáce z Borové.
Kaple byla postavena dvacet roků před zřízením fary a farního kostela ve Starých Hamrech, do jejíž farnosti Gruň náleží. Do nynější podoby byla dřevěná horská kaple uvedena roce 1891 a zasvěcena Panně Marii Pomocnici křesťanů.

 
 

Jednolodní orientovaná kaple na Gruni má typické znaky dřevěných kostelů v beskydské oblasti; obdélníková loď s rovným dřevěným stropem, se sanktusovou vížkou. Interiér kostela je prostý, ale krásný a zachovalý, Hlavní oltář s obrazem Panny Marie, boční oltář zasvěcený Panně Marii Frýdecké s její kamennou sochou z roku 1773, křížová cesta malovaná na plátně, sochy světců: sv. Karel Boromejský, sv. Jan Nepomucký, sv. Antonín Paduánský, socha Dobrého pastýře a socha sv. Filipa. Malý hudební kůr s varhanami.
Dřevěné kostely obklopené skupinami starých stromů chránících je před větrem jsou mistrovskými díly našich předků. Při jejich návštěvě odložme dopravní vymoženosti naší civilizace a putujme k nim pěšky. Za svou námahu budeme odměněni krásou a duševní pohodou, vše umocněno kouzelnou horskou krajinou.

Pouť: V neděli předcházející svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů (24. 5.), mše sv. v 10:00. V červenci a v srpnu bývá mše sv. v neděli v 16:30. Pro skupinu poutníků mše sv. s vlastním knězem i mimo pouť.
Mše sv. ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Ostravici v ne v 8:00.

Duchovní správa:
Římskokatolická farnost Ostravice 36, 739 14, tel: 731 625 828, e-mail farnostostravice@atlas.cz

Turistické informace pro poutníky: (mapa 42 • 69F5 • 106e,129a):
Gruň, s výškou 810 m n.m., leží na protáhlém odlesněném horském hřebeni v srdci Moravskoslezských Beskyd s mnoha pozoruhodnými lokalitami, s letním i zimním využitím pro pěší, cyklistické a lyžařské túry vč. sjezdového lyžování. Z tohoto hřebene za dobré viditelnosti dohlédneme na Malou a Velkou Fatru a zahlédneme i Vysoké Tatry. Jen několik dalších názvů z blízkého okolí - Bílý kříž, Lysá hora, Rožnov (skanzen), Radhošť s opravenou poutní kaplí sv. Cyrila a sv. Metoděje, zřícenina hradu Hukvaldy s poutní kaplí sv. Ondřeje, Kopřivnice s muzeum automobilů atd.

Občerstvení, ubytování:
V blízkosti kostela se nachází Dům sv. Josefa, Staré Hamry, Gruň 60, 739 15, tel. 558437865, 737374819 patřící duchovně kulturnímu sdružení Most a cesta, založenému v roce 1992 (původní budova z roku 1936), který se tak vrátil po letech komunistického režimu k původnímu evangelizačnímu a pastoračnímu poslání. Během 2. světové války a až do roku 1948 byly zde pořádány různé aktivity (je nutné připomenout jejich duchovního vedoucího, olomouckého dominikána Metoděje Habáně), na které nyní navazuje dílo duchovní obnovy naší země.
Je zde možnost pořádání např. exercicií, seminářů, školních výletů, lyžařských kursů, o prázdninách rodiny s dětmi aj. Kapacita 60 lůžek, ubytování celoročně.

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. ledna 2022

V neděli 10. října 2021 bylo výročí posvěcení kostela

Výročí 130 let poutního dřevěného kostela

Ze stránek obce Staré Hamry Dřevěný kostelík Panny Marie Pomocnice křesťánů

Pouť ke cti sv. Josefa, Dělníka byla 1. května 2021  

24. května 2020 se konala mše sv. v doznívajícich opatřeních koronavirové krize