Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Symbol poutního místa)Horní Lomná

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Frýdek

Poloha: 16 km - JJZ - od Třince, odtud - 11 - Jablunkov, odbočit vpravo po silnici přes Dolní Lomnou do Horní Lomné. Mapa.

Poutě k slavení svátků Svatého Kříže

Virtuální prohlídka okolí kostela (1),  (2)
Interiér kostela

Obec Horní Lomná
Další stránka Horní Lomná

Historie a popis poutního místa:
poutní tradice sahá do minulého století. V r. 1833 postavili v Horní Lomné na Salajce kříž, u kterého se shromažďovali horalé k pobožnostem. Když v r. 1836 vypukla epidemie cholery, vydávají se obyvatelé regionu 30. října 1836 na prosebnou pouť z Jablunkova ke kříži v Horní Lomné. Z vděčnosti za ukončení epidemie vznikla poutní tradice přetrvávající do dnešní doby. Ze sbírek věřících byl postaven v letech 1894 - 96 v blízkosti kříže novogotický kostel, vysvěcen 12. června 1896.

Na hlavním oltáři je uctívaná socha Ukřižovaného Krista, se sochami P. Marie a sv. Jana. Soška pražského Jezulátka je oblečena do šatů z 19. stol.

Před vchodem do svatyně je socha zmrtvýchvstalého Krista vytvořená v r. 1994 karmelitánem Kazimierem Szczecinem OCD. Hlavní symbol poutního místa - venkovní dřevěný kříž byl obnoven v roce 2003.

V blízkosti kostela je klášterní budova a v létech 1990 - 2000 zde působil řád bosých karmelitánů.

V letech 1968 - 70 byla u blízkého pramene vybudována umělá jeskyně s Lurdskou Pannou Marií.

V r. 1994 byla na kopci za kostelem pořízena umělecky hodnotná kamenná křížová cesta s nápisy v polštině. Stalo se tak na památku stoletého výročí postavení kostela.

Poutě: první neděle v květnu na památku Nalezení sv. kříže (3. 5.) a neděle po svátku Povýšení sv. Kříže (14. 9.). Mše sv.: polská v 6:30, slovenská v 8:00, česká v 9:30, polská v 11:00. Po oba svátky vychází procesí z kostela v Jablunkově v 7:00.
Mše sv.  o nedělích během roku jsou v 8:00 a v 10:30, střídavě česká a polská.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, 739 91 Horní Lomná č.45, tel.: 558366046.

Turistické informace pro poutníky (mapa 42 a 69D7 0 106 f): z žel. stan. Jablunkov-ž-přes Kozubovou (poutní místo "O-o 18"), pokračuje - ž - m - a silnice, celkem 20 km. Také z Morávky (bus z Frýdku-Místku)-m-přes chatu na Slavíči, ukončuje č - a - ž - do Horní Lomné - 17 km.

 

 

Venkovní lesní křížová cesta, únor 2021

Jablunkovská pouť k Panně Marii z Guadalupe v Mexiku