HORA SV. KLIMENTA

Lokalizace
Hora sv. Klimenta leží na Uherskohradišťsku, nedaleko Kyjova a Velehradu, na půli cesty z Koryčan do Vřesovic.

Popis cesty
Z obce Koryčany se vydáme směrem na Vřesovice, resp. Osvětimany. Asi v polovině cesty mezi těmito obcemi je chatová oblast s názvem "Pět žídel". Zde je možné zaparkovat. Dále jsou uvedeny 2 varianty další cesty:

Varianta 1 (pro starší poutníky a rodiny s dětmi): Před velkou chatou na levé straně vozovky je odbočka vlevo vedoucí do lesa (cesta není sjízdná autem). Cesta se stáčí mírně doprava a cca po 30 minutách dorazíme k úpatí Hory sv. Klimenta.

Varianta 2 (pro zdatnější poutníky): Od Pěti žídel jedeme dále po silnici směrem na Osvětimany, kde asi po 500 m uvidíme ukazatel k Hoře sv. Klimenta a bílou informační ceduli. Odbočíme vlevo po lesní stezce, přejdeme dřevěný most a po 15 min. strmějšího stoupání dorazíme přímo na vrchol Hory sv. Klimenta.

Dopravní spojení na Horu sv. Klimenta
Linkovým autobusem - do Koryčan nebo Osvětiman či Vřesovic.
Vlastním autem - lze parkovat U pěti žídel, pod Horou sv. Klimenta nebo u chaty Radost u Vřesovic
Vlastním autobusem - je vhodnější jet přes Vřesovice, lze parkovat u Pěti žídel.

Stručné údaje o okolí Hory sv. Klimenta
V okolí Hory lze mj. navštívit:
- studánku sv. Gorazda
- studánku sv. Metoděje, zvanou také "mísa"
- Metodějovu kazatelnu
- Svatoplukovu mohylu
- Králův stůl
- Hroby (místo možného hrobu sv. Metoděje)
- Cimburk - zříceninu významného moravského zeměpanského hradu, který založil Ctibor Tovačovský z Nového Cimburka
- Koryčanskou kapli pod Bradlem