Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Výjev ze života sv. Antonína - oltářní obraz)Prašivá

kraj Moravskoslezský diecéze ostravsko-opavská, děkanát Frýdek

Pouť ke sv. Antonínu Paduánskému v dřevěném horském kostele

Bohoslužby do konce roku 2022
Silvestr - sobota 31.12. v 15:00

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na hoře Prašivá
Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé_Kamenitém
Pátek 1. července 2022 - pozvánka

Poloha: 12 km JV od Frýdku-Místku, odtud přes Dobrou směrem na Morávku, ve Vyšních Lhotách odbočit vlevo kolem sochy sv. Antonína po silničce na Prašivou - 4 km. Mapa.

Historie a popis poutního místa: dřevěný kostel na vrcholu Prašivé (704 m n. m.), (váže se k němu brept, že na Prašivé kostel zjedli) v sousedství později postavené turistické chaty (r. 1921), je typickým příkladem lidového stavitelství beskydského regionu, kde dřevěné stavby měly svoje domovské právo; bez nich si Beskydy těžko můžeme představit. Prašivá měla velký význam i pro národní uvědomění, zde se konaly, počínajíc koncem 19. stol., velké tábory lidu o sbratření Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků.

Kostel sv. Antonína Paduánského pochází z r. 1640, o jeho založení existuje zajímavý příběh. Majitel frýdeckého panství hrabě Jiří z Oppersdorfu postřelil na lovu jelena, který ve smrtelném zápase vrazil parohy do ztrouchnivělého stromu, o který se hrabě opíral, takže zůstal mezi parohy. Z vděčnosti za své zachránění nechal postavit na Prašivé dřevěný kostel zasvěcený sv. Ignáci z Loyoly. Později, když jiný blízký kostel na Borové zasvětili stejnému světci, byl kostel na Prašivé zasvěcen sv. Antonínu. Příslušel původně farnosti frýdecké, od roku 1791 farnosti v Dobré. Původně byl kostelík jednoduchý, sakristie přistavěna 1799. V 19. století pořízena věž se zvonem, nový oltář s obrazem sv. Antonína a varhany. Poté stal se poutním kostelem nejen pro Slezsko, ale i Moravu a Slovensko.
V letech 1939-1945 se už nacházel za hranicemi tzv. Protektorátu a českým poutníkům tak byl přístup znemožněn. (Krátce v roce 1938-39 byl kostel na Prašivé v polském záboru).
V průběhu staleté existence byl kostel (původně bez kruchty a sakristie) dostavován. Jeho konstrukce je z mohutných trámů, loď téměř čtvercového půdorysu, presbytář trojboký, okna pětiboká s okenicemi. Nad vchodem je malá věž, která je stejně jako stěny kostela pokryta šindelem. Interiér je jednoduchý; stropy ploché, triumfální oblouk polygonální. Hlavní oltář s obrazem sv. Antonína od malíře Vankeho z Těšína. Součástí výzdoby kostela je i obraz P. Marie Pomocnice. V r. 1990 oslavil kostel na Prašivé 350. výročí svého vzniku. Kromě tradičních poutí začíná nová poutní tradice u generace, do které klademe svoji naději. Dne 1. července se zde scházejí děti a mládež (kolem 1000 mladých) se svým diecézním biskupem, aby se tu na idylickém poutním místě povznesli nad realitu všedních dnů a tuto štafetu předávali dalším generacím.

 

 

 

Poutě a bohoslužby:
Na svátek sv. Antonína Paduánského (13. 6.) - mše sv. v 10:30 a 17:45. Neděle po světcově svátku je hlavní pouť - mše sv. v 10:30.
Pokud je svátek sv. Antonína (13.6.) v neděli, potom je to den hlavní (velké) pouti se mší svatou v 10:30. Malá pouť je potom v sobotu 12.6. a mše sv. jsou v 10:30 a v 17:45.
Setkání diecézního biskupa s mládeží, poděkování za uplynulý školní rok.
Zahájení v areálu "Kamenité" pod Prašivou, pak pokračování výstupem na Prašivou, kde má školní mládež bohatý zábavný program. Běžně se setkání koná 1.7., ale posouvá se, je-li tento den sobota nebo neděle.
Mše svaté: v červeneci a srpnu každou neděli v 10:30 a každou středu v 17:45.
Kostel byl vysvěcen 16. října 1640 a výročí vysvěcení si připomínáme tzv. krmášem, který je třetí neděli v říjnu se mší svatou v 10:30.
Na sv. Silvestra je mše sv. v 15:00.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost Dobrá, 73951 Dobrá č.26. Tel. č. 731625736, e-mail marek.kozak@centrum.cz

Turistické informace pro poutníky (mapa 20 69B5 106c): z nejbližší žel. zastávky Dobratice pod Prašivou (trať 322) - č - 6 km, od zastávky autobusů z Frýdku zastávka "Pod Prašivou" ve Vyšních Lhotách a odtud kolem sochy sv. Antonína po silničce na Prašivou - ž - 4 km. Občerstvení: Horská chata Prašivá, Vyšní Lhoty 200, 739 51 Dobrá, další kontakt, GPS: 49°38'11.641"N 18°29'3.602"E.

 

 

Z rozhovoru O praktické i duchovní službě s P. Markem Kozákem, farářem z Dobré

Farnost v Dobré má na starosti také kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé. "Každoročně se pravidelně zapojujeme do projektu Otevřené chrámy, kdy kostel je otevřený pro veřejnost každý víkendový den. Letos se tato akce uskuteční od začátku června do konce října. Návštěvnost bývá vždycky obrovská. V létě se pravidelně konají bohoslužby každou středu a neděli. Hlavní událostí je pouť ke sv. Antonínovi, která bývá první neděli po 13. červnu, letos padne na neděli. Při této příležitosti je pozvaný cizí kněz a přijíždějí se pomodlit lidé z širokého okolí," přiblížil doberský farář.

Ten byl před třemi lety s farností také v Itálii na pouti po stopách svatého Františka z Assisi a cestou se zastavil v Padově, ze které přivezl ostatky sv. Antonína. "Získat je byla celkem klika. Poskytují je pouze pro místa, kde je živá úcta ke sv. Antonínovi. Vzhledem k tomu, že na Prašivou chodí hodně lidí, tak se to povedlo. Přes zimu je socha tady v kapli na faře v Dobré a přes léto nahoře v kostele sv. Antonína Paduánského na Prašivé," popsal Kozák.

"Ostatky jsou motivací pro lidi, aby se chodili modlit na dané místo. Předkládají tam své prosby, za které se sv. Antonín modlí. Díky přímluvě sv. Antonína se mohou dít zázraky. V historii se Antonínovi říkalo svatý zázraků. Vymodlil totiž strašně moc zázraků. V Padově lidé píšou o mnoha případech. Kupříkladu že se vyléčili z rakoviny nebo že neplodné ženy porodily," poznamenal Kozák.
fm.denik.cz - Jan Smekal, 24. května 2021

 

Pomodlit se u sv. Antonína

Pomodlit se u vzácné relikvie mohou návštěvníci dřevěného kostelíka sv. Antonína Paduánského na Prašivé. V neděli 17. června 2018 na tzv. Velké pouti zde byly uloženy ostatky sv. Antonína z Padovy, které si farníci z Dobré u Frýdku-Místku přivezli ze svého putování po stopách sv. Františka z Assisi. Hlavním celebrantem mše svaté byl P. Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
"Otec Bonaventura v kázání připomněl, že bychom si měli uvědomit, jak veliká je to pro toto místo výsada a milost, že právě zde máme ostatky tohoto významného světce," odnesla si z pouti Martina Koloničná. Přes dvě stovky věřících, kteří na zalesněný vrch připutovali, zazpívaly po mši litanie ke sv. Antonínovi a hojně využívaly možnosti setrvat v tiché modlitbě před jeho ostatky uloženými v srdci dřevěné sošky postavené nad svatostánkem. Jeho život, pokora a odvaha mohou být vzorem pro všechny, kteří na horu vystoupají a v rámci Otevřených chrámů o víkendu zavítají i do kostela.
Katolický týdeník č.25/2018

 

Poutní místo Frýdek a pak (od 12:00 min) Prašivá z archivu ČT

 

Horská chata Prašivá