Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Provodov

kraj Zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Vizovice

Pouť k Panně Marii Kojící v poutním a farním kostele Panny Marie Sněžné

Poloha: 10 km jihovýchodně od Zlína ve směru na Luhačovice odbočit  do Provodova. Poutní kostel je 1,5 km na JV. Mapa.

Audio o poutním místě na Českém rozhlase

Poutní kostel

Historie a popis poutního místa: dějiny mariánského obrazu uctívaného na hlavním oltáři dnešního farního kostela nesahají sice do dávné minulosti, ale přesto nabylo toto poutní místo velké obliby. Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických vrších. Jméno osady vzniklo od činnosti prvních obyvatel, kteří doprovázeli pocestné a obchodníky přes hory plné divoké zvěře a loupeživých hord.
První zprávy o poutním místě Provodov (místně zvaném "Na Malenisku") pocházejí z počátku 18. století a je nutné je přičítat prameni zdravé vody, který se prý ukázal ve snu zbožné paní Anně Vlaštovicové, manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou ze studánky. Když byl takto uzdraven i majitel luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad pramenem kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). Od té doby se stala provodovská kaplička cílem mnoha poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo i po její přestavbě na malý poutní kostel v barokním slohu v r. 1750, který stojí dodnes. V blízkosti je nad vodním pramenem zvláštní kaplička, která je napájená z pramene vyvěrajícího pod hlavním oltářem. V lese blízko kostela se nachází křížová cesta; ke vstupu do kostela vede 52 schodů; nedaleko je fara a noclehárna-útulna, která má být přeměněna v exerciční dům.

 

Interiér kostela má půvab v prostotě a útulnosti. Nad oltářem je zavěšen uctívaný obraz Panny Marie kojící, námět v našich zemích ojedinělý, ač jej znal již byzantský starověk. Nad sakristií visí obraz Panny Marie Sněžné; křížová cesta pochází od Emila Brendla (z r. 1947), naproti sakristie je boční oltář Božského Srdce Páně (z r. 1919); dále jsou zde sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z Assisi, sousoší sv. Anny s Pannou Marií a sv. Terezie od Dítěte Ježíše, v presbytáři sochy sv. Cyrila a Metoděje, vzadu ve výklenku socha Panny Marie lurdské. Barevná okna znázorňují sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
Provodovský poutní kostel zasazený do krásné přírody může oslovit jak věřícího poutníka, tak si získat i náhodného turistu.

Poutě:
Pouť hasičů - první neděle v květnu zahajuje poutní sezónu, následuje Pouť matek druhou neděli v květnu, Pouť pracovníků ve zdravotnictví - třetí nebo čtvrtá neděle v květnu a druhou neděli v červenci je Pouť farnosti
Hlavní pouť - v neděli po slavnosti Panny Marie Sněžné na počátku srpna, mše sv.: 9:00, 10:30 a ve 14:30.
Dušičková pouť a současně konec poutní sezóny - obvykle v předposlední nebo poslední neděli v říjnu, mše sv.: 10:15 a v 16:00, následuje světelný průvod na hřbitov. 
Po celý rok mše sv. v neděli v 10:15. V poutní sezónu (od 1. 5. do 25.10.) také ve 14:30.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, 76345 Provodov 200, faprovodov@ado.cz , farnost je spravována ze Želechovic n.D., tel.č. 577901990

Turistické informace pro poutníky: žel. st. Luhačovice - severozápadně - ž - 7 km, žel. st. Zlín  - jihovýchod - ž - 15 km.