Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Radhošť

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Nový Jičín

Pouť ke svatým Cyrilu a Metodějovi, našim věrozvěstům a spolupatronům Evropy.

Poloha: Z hlavní silnice mezi Rožnovem p. R. a slovenskou hranicí odbočit v Prostřední Bečvě vlevo na Pustevny. Odtud po hřebeni pěšky na Radhošť. Mapa.

Radhošť a Pustevny z dronu

Matice radhošťská
Matice radhošťská na stránkách obce Trojanovice
Poutní sezóna

Historie a popis poutního místa: Podle zbožné pověsti soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj zrušili pohanské uctívání boha Radegasta a postavili na tom místě kříž. V r. 1735 byl na Radhosti postaven dřevěný kříž, ke kterému se konaly 4x do roka poutě, později nahrazen křížem kamenným (r. 1805), nynější je z r. 1808. V r. 1897-98 byla zde postavena dřevěná kaple, financována že sbírek konaných na celé Moravě, do které namaloval Adolf Liebscher " Valašskou Madonu" umístěnou na bočním oltáři. Jedna kopie obrazu je ve vatikánských sbírkách, druhá ve frenštátském kostele. Do nynější podoby byla kaple uvedena v letech 1925-26; byl vybudován dřevěný ochoz kolem kaple, portál, věž se zvonici ve slohu řecko-uniatském aj. Další boční oltář je zasvěcen sv. Václavovi. Hlavní oltář je ozdoben křížem a sochami našich věrozvěstů. Frenštátský rodák, americký sochař Albín Polášek, zhotovil v r. 1930 monumentální sousoší sv. Cyrila a Metoděje, umístěné za kapli a sochu Radegasta, 3 km ve směru na Pustevny.
O potřeby kaple na Radhošti pečuje od jejího vysvěcení (s přerušením od 50 let min. století) Matice radhošťská, znovu obnovena v r. 1994. 

Poutě: Poslední sobota v květnu, mše sv.: v 11:00, zahájení poutní sezóny na svátek sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.), mše sv.: v 9:30,  11:00 a 14:00.  Pak až do druhé soboty v září jsou bohoslužby o sobotách v 11:00. 

Duchovní správa: Římskokatolicka farnost, Kostelní 506, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, tel: 556835788, rimkf.frenstat@centrum .

Turistické informace pro poutníky: Z žel. stan. Frenštát p. Radh. (trať 300). jihovýchod -c - 5 km, pokračovat -z -4 km, hřeben - m -4 km (Radegast, kaple, rozhledna), -c -8 km do Rožnova pod Radh. (trať 281). V předvečer svátku stětí Jana Křtitele (24. 6.) zapalují se na Radhošti a okolních kopcích tzv. svatojánské ohně. Radhošť spolu s ostatními částmi beskydského regionu je součástí chráněné krajinné oblasti Beskydy.

 

Zimní zamyšlení strážce kaple na Radhošti

 

Symbolické vítězství křesťanství nad pohanskými bohy

si v sobotu 15. září 2018 připomněli lidé na vrcholku Radhoště (1129 m).
Místní kaple sv. Cyrila a Metoděje totiž letos slaví 120. výročí svého vzniku. Mši svatou v ní při této příležitosti celebroval olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.
"Každý, kdo chce dojít z Pusteven na vrchol Radhoště ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, musí projít kolem sochy pohanského boha Radegasta. Tak by to mělo platit i o našem životě – kolem mnoha věcí, které jsou pohanské a bezduché, máme projít k tomu, co je trvalé, pevné a stálé, tedy k Bohu a věčnosti," shrnul poselství nejvýše položené křesťanské kaple na území České republiky (kaple sv. Vavřince na Sněžce se totiž nachází na polské straně Krkonoš).
Význam stavby připomíná Josef Krůpa z Matice radhošťské. "Stavba byla slavnostně vysvěcena olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem 11. září 1898. Hřeben hory tehdy zaplavilo na 30 tisíc lidí a kaple se brzy stala neoficiálním symbolem Valašska i Beskyd a má symbolické postavení: přímo kaplí prochází hranice olomoucké arcidiecéze a ostravskoopavské diecéze a její střecha slouží jako hlavní evropské rozvodí," uvedl.
K oslavě letošního výročí už Matice radhošťská vydala pamětní medaile, které jsou k dostání v předsíni poutní kaple.
A v červnu si připomněla ještě jedno výročí: na vrcholku hory proběhla dobová rekonstrukce návštěvy prezidenta T. G. Masaryka, který z Radhoště 23. června 1928 přihlížel tradičnímu pálení svatojánských ohňů na okolních kopcích.
KT, Jiří Gračka

 

Jubileum nejvýše položeného chrámu naší arcidiecéze i celé republiky

Před 120 lety byla z vůle moravského lidu vystavěna a 11. září 1898 arcibiskupem olomouckým Theodorem Kohnem slavnostně vysvěcena výjimečná stavba na vrcholu Radhoště – kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Moravané svůj vztah k této hoře i ke svým věrozvěstům projevili skutečně manifestačně – hřeben hory zaplavilo podle dobových svědectví na 30 tisíc lidí. A jako v roce 1862 při památné národní slavnosti konané zde v předvečer tisícího výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, opět se zde prolínalo nadšení náboženské i vlastenecké.
Kaple na vrcholu hory se brzy stala neoficiálním symbolem Valašska i Beskyd a má doslova symbolické postavení i v rámci naší arcidiecéze: přímo kaplí prochází hranice arcidiecéze olomoucké a ostravsko ‑ opavské diecéze.
120. výročí posvěcení kaple si připomeneme slavnostní bohoslužbou v sobotu 15. září 2018 ve 13:00. Hlavní celebrant bude o. biskup Josef Nuzík.
Josef Krůpa

 

 

Horu Radhošť vzaly útokem tisíce poutníků i v roce 2017

Cyrilometodějské pouti letos počasí přálo. Na bájný Radhošť vyrazily tisíce lidí.
Cyrilometodějská pouť na Radhošť má tradici od 60. let minulého století. Sám jsem trasu z Pusteven ke kapli sv. Cyrila a Metoděje šel několikrát. V den svátku slovanských věrozvěstů ale letos poprvé.
Ze Vsetína vyrážím už po sedmé ráno, protože zájem bývá veliký a před obědem už se autem nahoru na Pustevny nedostanete.
Po osmé ráno je zdejsí parkoviště, které pojme až dvě stovky aut, z poloviny zaplněné. Z aut vyskakují poutníci a ženou se do kopce na modře značenou trasu, aby stihli první mši. V dřevěné kapli sv. Cyrila a Metoděje začíná v 9:30.
Kolem skupiny dospělých obletují děti zatím plné energie. "A ne že uslyším každých deset minut otázku kdy už tam budeme," zaznívá autoritativní hlas dospělačky. Děti se chichotají a pobíhají dál.
Měly by šetřit síly, myslím si, do cíle zbývají bezmála čtyři kilometry a pak totéž zpátky.
Na začátku míjíme nezbytné stánky s kdečím. Někteří turisté se před cestou posilňují ranním pivem hned u prvního možného stanoviště. Připojím se k rodince přede mnou, o níž si myslím, že tudy neputuje poprvé. Vyzvídám, je-li tomu tak. "Jdeme už popáté. A výlety na Radhošť mimo cyrilometodějskou pouť ani nepočítám," prozrazuje Jana Hrstková ze Zubří.
Její dvouletá dcera stráví většinu cesty v sedačce, ale syn Štěpán není na pouti žádným nováčkem. První si nemůže pamatovat, byly mu teprve dva měsíce. "Mám dobré boty a cestu určitě zvládnu," kasá se Štěpán.
Popřeju šťastnou cestu, přidám do kroku a už za zatáčkou slyším jeho hlas – mamí, já chci na koníka. Ale diplomacie vychovatelky zafunguje, a pokud můžu posoudit, viděl jsem Štěpána, alespoň cestou tam, jít po svých.
Sochu Radegasta máme za sebou, a čím víc se blížíme ke kapli, tím víc mám pocit, že poutníků přibývá. Potkal jsem všechny generace. Nejmladšímu účastníkovi bych tipl maximálně tři týdny. Kolem mě prochází jednotlivci, páry a rodiny i s domácími mazlíčky. Občas kolem projede "poutník" na elektrokole či prosupí sportovec na kole skutečném.
František a Jaroslav od Valašských Klobouk směřují na mši už poněkolikáté. Po cestě si povídají a užívají příznivého počasí. "Na chůzi je to fantastické a mši si taky víc užiju. Když je takto pod mrakem, neprší a není horko, víc vní- mám duchovní at- mosféru," rozvažuje František. Přicházíme ke kapli. Je tu plno, hasiči podávají guláš a pivo, vyhrává dechovka. Z druhé strany kaple začíná mše. Počasí je přívětivé, proto se odehrává pod širým nebem.
Nejsem věřící, ale slova faráře o významu svátků mě zaujala. O Vánocích se zapomíná oslavovat Ježíšovo narození. O Velikonocích jeho zmrtvýchvstání. Zvykli jsme si slavit na náměstích a vyžadujeme zábavu. Měli bychom si uvědomit, proč slavíme i 5. července a jaký význam měl příchod věrozvěstů na Velkou Moravu. Vyplynulo mi z kázání.
Vydávám se na zpáteční cestu. Je tři čtvrtě na jedenáct a za patnáct minut začíná další mše. Naproti mně proudí stovky a stovky dalších poutníků. Začínám mít pocit, že ten posvátný kopec tisíce turistů nemůže pojmout. Ale pojme. A nebude to poprvé. Vždyť poutníci tu směřují v tento červencový svátek už několik desetiletí.
Valašský deník, Martin Mrlina

 

Nejen Velehrad, ale i Pustevny čelily náporu poutníků na svátek věrozvěstů v roce 2016

V neděli 28. září 2014 byla ukončena poutní sezóna 2014

 

Na Radhošti sloužil mši Duka, přijel z Hostýna

Stovky návštěvníků si v sobotu 7. září 2013 na Radhošti připomněly výročí 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí slavnostního odpoledne byla také mše svatá, kterou sloužil kardinál Dominik Duka.
Jeho návštěva Valašska spolu s krásným počasím přilákaly na Pustevny a Radhošť zhruba dvě tisícovky lidí. Dukova mše se konala pod širým nebem, protože několik stovek věřících většinou z Česka by se do kaple nevešlo.
"Je mi líto, že jsem nemohl dorazit na Radhošť pěšky v čele procesí z Pusteven," omlouval se kardinál. "Ale v mém věku už nemohu zdolat v jednom dni Hostýn i Radhošť," dodal. Na Hostýně totiž Duka dopoledne sloužil mši pro Konfederaci politických vězňů České republiky.
Ve svém kázání připomněl příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, ale zmínil se také o současných problémech spojených se situací v Sýrii. V této souvislosti vzpomněl i pohanského boha Radegasta, který je totiž podle některých zdrojů bohem války.
"Kardinál je velmi sympatický člověk, dovede mluvit velmi přesvědčivě," pochválila jej jedna z poutnic Anna Orságová.
Celý sobotní program nazvaný Až na vrchol Radhoště se týkal historie této památné hory a cyrilometodějské tradice s ní spjaté. U kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti se posluchačům nejprve představily Zašovský chámový sbor a cimbálová muzika Ondřejnica s písněmi zaměřenými na duchovní tematiku. Sbor zazpíval několik písní i ve staroslověnštině. Na jejich vystoupení navázala zmíněná slavnostní mše svatá.
Podle legendy nechali Radegastovu modlu, která prý stála na vrcholku Radhoště, zbořit právě misionáři Cyril a Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou Moravu údajně na Radhošť vystoupili.
Socha Radegasta je dnes umístěná zhruba v polovině cesty z Pusteven na Radhošť. Jde o kopii, která vznikla před šestnácti lety. Originál z roku 1930, který špatně odolával nepříznivému počasí, se nyní nachází ve vstupní hale radnice ve Frenštátě.
Mladá fronta Dnes, Michal Trávníček

Poutní místo Radhošť z archivu ČT