Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz na hlavním oltáři)Ruda u Rýmařova

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Bruntál

Pouť k Panně Marii Sněžné

Poloha: Mezi městy Rýmařov a Uničov. Ruda je v polovině spojovací cesty mezi Tvrdkovem a Dlouhou Loučkou. Kostel je v centru obce. Mapa.

Poutní slavnost ke cti Panny Marie Sněžné byla v neděli 7. srpna 2022

Historie a popis poutního místa: Stará hornická osada -  těžila se zde železná ruda. Barokní kostel Panny Marie Sněžné dal v Rudě postavit v r. 1756 - 1758 uničovský rychtář Jiří Greschenberger na poděkování za záchranu svého života při nebezpečném pádu do rokle v tamním lese. 

Nehoda v lese311.jpg (66820 bytes)

Interiér ve světlých barvách s mramorovým oltářem a kopií obrazu z římské baziliky Panny Marie Sněžné. Sochy sv. Jáchyma a sv. Anny.
Varhany jsou posledním hrajícím nástrojem mistra Schwarze z Města Libavá a jsou z roku 1762.
O vysoké návštěvnosti poutního kostela během věků svědčí prošlapaný práh při vchodu do chrámu.  K významným duchovním správcům patřili P. Jan Blokša (1899 - 1901), přítel a překladatel pro spisovatele Jaroslava Vrchlického a obnovitel poutního místa P. Antonín Vavroušek (1964 - 1983).

Tentýž donátor vybudoval v r. 1760 barokní křížovou cestu, výjimečné výtvarné úrovně, zcela ojedinělého kompozičního pojetí. Jednotlivá zastavení začínají u kostela a pokračují na kopec Křížový vrch (589 m n. m.). Sousoší Ukřižování je na vrcholu a je v životní velikosti. Křížový vrch je místem dalekého rozhledu, tvoří dominantu širokého okolí. 

 

Pouť: první neděli v srpnu k svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné v r. 432 - (Santa Maria Maggiore) 5. 8., mše sv. 7:00, 9:00 a v 11:00 h., Křížová cesta - 13:00 h. 
Mše sv. o nedělích - 1x za 14 dní v 8:30.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Ruda u Rýmařova 37, 79344 Tvrdkov. Je spravována z Rýmařova, tel.: 554212165, 776110766.

Turistické informace pro poutníky: z železniční stanice Rýmařov (trať 311) kolem Horního Města, u Rešovských vodopádů přejít na jihozápad do Rudy - 12 km. 

 

 

 

Poutníci přijeli do Rudy na křížovou cestu, ale přišel déšť

K nejznámějším poutním místům České republiky patří Ruda u Rýmařova. Nabízí návštěvníkům kopec Křížový vrch, který poskytuje turistům daleký výhled do krajiny a zbožným poutníkům duchovní zážitky. A všem pak to nejlepší z baroka.
Hlavní pouť se v Rudě koná první srpnovou neděli. 1. srpna 2021 poutníkům počasí nepřálo. Během hlavní mše se rozpršelo tak, že křížovou cestu nakonec věřící museli absolvovat jen v kostele.
Všechny turistické průvodce doporučují v Rudě navštívit romantickou křížovou cestu, která vede od kostela až na Křížový vrch. Jde o zvláštní barokní skvost. Jednotlivá zastavení totiž mají podobu srdce vytesaného z pískovce. Nápisy na zastaveních jsou v němčině.
bruntalsky.denik.cz - František Kuba, 2. srpna 2021

 

Postní křížová cesta 26. února 2021

V neděli 2. srpna 2020 zamířily do Rudy stovky poutníků (TV Polar)

 

Pouť v neděli 5. srpna 2018

Odkud odevšad dorazili hosté na místní poutní slavnost Panny Marie Sněžné, prozrazovaly v Rudě u Rýmařova značky aut z mnoha koutů republiky.
V neděli 5. srpna je tu při mši svaté přivítal biskup František Lobkowicz. Při promluvě připomněl hluboké kořeny, které pojí baziliku Santa Maria Maggiore (též nazývanou Panny Marie Sněžné) v Římě s naší zemí. Právě v této bazilice schválil papež Hadrián II. na žádost Cyrila a Metoděje používání staroslověnštiny jako čtvrtého bohoslužebného jazyka.
Slavností žije v Rudě celá vesnice. Nechybí na ní ani pouťové atrakce, jako kolotoče a prodej perníkových srdcí. Duchovní program zakončila ve 13.00 hodin křížová cesta na Křížový vrch (na fotografii).

 

V neděli 6. srpna 2017 se konala hlavní pouť