Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Suchdol u Prostějova

kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Konice

Pouť k Panně Marii v Suchdole u Prostějova

Poutě v roce 2021

Poloha: 20 km ZSZ od Prostějova. Silnicí na Ohrozim ve Vicově odbočit na Ptení, přes Ptenský Dvorek do Suchdola - Jednova. Mapa.

Římskokatolická farnost

Historie a popis poutního místa: barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti, docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubě v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny Marie - Pieta -, ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými prosbami. 

Vzrůstající počet lidí byl důvodem pro postavení kaple, což uskutečnil klášter sv. Kláry v Olomouci, který měl v blízkém Ptení velkostatek. V prvé etapě (r. 1766) byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího chrámu, do kterého byla Pieta, dočasně umístěná ve farním kostele ve Ptení, přenesena. Za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810.

Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta, spolupatrona Evropy. 

Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem a je vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od silnice. 

   

Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad svatostánkem původní dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. Boční oltáře jsou zasvěcené sv. Josefu a sv. Janu Nepomuckému. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Martina, sv. Vavřince, sv. Šebestiána byly zhotoveny v Tyrolích. Chrámová valená klenba je vyzdobena medailonem zobrazujícím Kristovo narození. Svatyně působí radostným dojmem, nutí nás k tichému zamyšlení a poděkování tomu obětavému společenství, které se o tuto krásu stará. Poutník může být hrdý, že spolu s ním zachovává víru národa pro příští generace.

Z historie suchdolských poutí je známé, že přicházelo až 10 000 poutníků za rok, počet poutních průvodů ze širokého okolí býval kolem 50. Tradice poutí nezanikla, i v dnešní době je počet značný.

Na farním pozemku byla nedávno vybudována Mariánská zahrada jako místo pro ztišení, meditaci i odpočinek v pěkném prostředí.

Poutě:
1.května - pouť dětí a mládeže. Na tuto pouť připutuje (převážně pěšky či na kolech) nejen z blízkého okolí vždy kolem 250ti dětí a mládeže, pro které je nachystané občerstvení a různé hry a soutěže na hřišti. Mše sv. začíná v 10:00 a pouť končí ve 14:30 májovou pobožností
Hlavní "velká" slaví se 1. neděli v červenci, "malá" pout následující neděli, Porciunkule - v neděli blíže k 4. 8., pouť v neděli blíže svátku Narození Panny Marie (8. 9.) a pouť nemocných – slaví se blíž památky Panny Marie Bolestné (15.09.).
Mše sv. poutích: 7:30 - 9:00 - 10:30.
Mše sv. o nedělích mimo poutě v 8:00.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Jednov 16, 79845 Suchdol u Prostějova,  tel.: 582391455, fasuchdolupv@ado.cz .
Kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie.

Vetrny mlyn v blizkosti kostela032.jpg (31717 bytes)Turistické informace pro poutníky: z nejbližší žel. Stražisko k Suchdolu

Symbolem obce je blízký větrný mlýn.