Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Uherský Brod

kraj Zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Uherský Brod

Pouť k Panně Marii, Královně posvátného růžence v klášterním kostele Panny Marie Nanebevzaté

Poloha: 20 km východně od Uherského Hradiště. Kostel je v centru města. Mapa.

Růžencová pouť 2022 - foto

Světské zhodnocení Růžencové pouti 2022

Klášter v Uherském Brodě
Dominikánský kostel na stránkách farnosti

Historie a popis poutního místa: dávná pověst o založení Uherského Brodu mluví o zemance z Velenova, která prosila Pannu Marii, aby se nad ní smilovala a dala jí syna. Byla vyslyšena a na přání Panny Marie zjevivší se jí ve snu dala postavit kapličku na místě označeném kvetoucí růží na sněhu. Lidé ke kapličce přicházeli se svými prosbami; později sám uherský král Ondřej I. - také prosebník - nechal zde místo kapličky postavit kostel a do něj umístit obraz Panny Marie, dar byzantského císaře, namalovaný prý evangelistou Lukášem. Tolik legendy, které mají vztah k místu nynějšího klášterního kostela Panny Marie Nanebevzaté.
Předchůdcem dnešního barokního kostela byl gotický kostelík s dvěmi věžemi připomínaný již koncem 13. stol., který stál v místě nálezu legendární zimní růže.
Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části Uherského Brodu na Mariánském náměstí. Před ním stojí mariánský sloup se sochou Panny Marie, kterou vytvořil Jan Schwarzl z Ptittenbergu (r. 1785). Rok založení dominikánského kláštera je uváděn 1262 a je spojován se jménem prvního převora Melchiora.

   

Nynější barokní dominikánský kostel byl vybudován v letech 1636-1670 za přispění hraběnky Eleonory z Kauniců, vysvěcen v r. 1742. Největší ozdobou chrámu je obraz Černé Madony, který je kopií původního obrazu pořízeného na přelomu 17. a 18. století. Podle živé legendy byl brodský obraz uloupen za nejasných okolností na začátku 14. století (pravděpodobně za vpádu Matúša Čáka Trenčianského) a dostal se z Uherského Brodu do Čenstochové v Polsku. Kolem obrazu je namalováno 15 růžencových tajemství. Je umístěn na Růžencovém oltáři na epištolní straně, kde jsou také boční oltáře zasvěcené sv. Michalu archandělu - autor Milivoj Husák (1994) - a sv. Vincenci Ferranskému z Valencie, světci z řádu dominikánů. Na evangelijní straně jsou oltáře zasvěcené sv. Kříži s ostatky sv. Justiny (patronky Uherského Brodu), sv. Dominiku - zakladateli řádu bratří kazatelů (dominikánů) a sv. Josefa - snoubence Panny Marie. Hlavní oltář se skulpturou Nanebevzetí Panny Marie je dílem Benedikta Telčíka, který spolu s Antonínem Winterhalterem vytvořil sochařskou výzdobu.
V dobách náboženských bouří byl kostel husity zničen, nějaký čas zde byli nekatolíci, členové řehole sv. Dominika se zde znovu usídlili po Bílé hoře. Poslední nedobrovolné opuštění kláštera bylo v letech 1950-1994. První říjnovou neděli se tu koná tradiční růžencová pouť. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského Slovácka. Město si právem zasloužilo název "město Královny sv. růžence". Pouť bývá často přirovnávána k pouti u sv. Antonína v Blatnici, jak ji zobrazil Joža Úprka.
 Dne 24.09.1997 papež Jan Pavel II posvětil v Římě korunky pro milostný obraz a následující den vydal bulu, kterou získává poutní mariánský kostel v Uherském Brodě výsadu odpustků pro poutníky, kteří navštíví chrám na 1. neděli v květnu. Slavná korunovace obrazu se konala dne 05.10.1997 za přítomnosti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Na první neděli květnovou dne 03.05.1998 navštívil město Uherský Brod a klášter papežský nuncius Mons.Giovani Coppa. Při slavné mši svaté přečetl papežskou odpustkovou bulu ze dne 25.09.1997.

Poutě:
Hlavní pouť - neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), 
mše sv.: 8:45, 10:30, 14:30 h (požehnání), 18:30 h. 
Růžencová slavnost - první sobota a neděle v říjnu. 
So - 16:00, 17:30 (procesí), 23:00 (pro mládež).
Ne - 6:00, 7:30, 9:00 (slovenská), 10:30 (hlavní koncelebrovaná), 15:00.

Mše sv. o nedělích mimo poutě: v době platnosti letního času 8:45 a 18:30, v zimním čase 8:45 a 17:30

Duchovní správa: Klášter dominikánů, Mariánské nám. 61, 68801 Uherský Brod, tel.: 572637607, uh.brod@op.cz
Titul kostela - Panna Maria Nanebevzatá.
Kostel je součástí farnosti http://www.farnost.katolik.cz/ub/

Turistické informace pro poutníky: z žel. stan. Hradčovice po staré silnici do Uherské Brodu - 7 km. Nejbližší žel. stan. Uherský Brod.

 

Tradiční růžencová pouť bude v sobotu a v neděli 1. a 2. října 2022
Pozvánka na tuto pouť trochu jinak

Růžencová pouť 2021 (dvě galérie)
Pozvánka na tuto pouť

Růžencová pouť byla v neděli 6. října 2019

Růžencová pouť 2016: stovky věřících zaplnily klášterní zahradu v Brodě

Poutní místo Blatnice a pak (od 11:00 min) Uherský Brod z archivu ČT