Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Uhlirsky vrch.jpg (43641 bytes)Uhlířský vrch u Bruntálu
Maria Hilf auf Köhlerberg bei Freudenthal

kraj Moravskoslezský, diecéze ostravsko-opavská, děkanát Bruntál

Pouť k Panně Marii Pomocné

Poloha: 2 km jihozápadně od Bruntálu, odtud po silnici směr Moravský Kočov, kostel vpravo na kopci. Kopec je přírodní památka a je to jedna z nejmladších sopek na našem území. Mapa.

Dřevěná křížová cesta nové fotografie

Farnost Bruntál

Historie a popis poutního místa:
Malebný jednolodní barokní poutní kostel na Uhlířském vrchu (672 m n. m.) má svůj původ v legendě: Augustin Oswald Lichtenstein, místodržící Řádu německých rytířů, zde při lovu zabloudil a již blízek smrti byl zachráněn uhlířem. Z vděčnosti dal zde postavit v r. 1654 dřevěnou kapli, do které pořídil kopii slavného obrazu Pasovské Madony s Dítětem namalovaného Lucasem Cranachem st. (žil v letech 1472-1553). V r. 1724 byla vedle kaple postavena poustevna.

Uctívaný obraz získával věhlas a přicházelo stále více poutníků, aby prosili o duchovní pomoc. Proto byl v letech 1755-58 vystavěn velký poutní kostel, ke kterému vede monumentální lipová alej z r. 1770 a je dnes chráněnou kulturní památkou. Hlavní alej je široká 12 m a podél ní jsou dvě boční aleje široké 4 m. Kostel byl v průběhu věků několikrát poškozen blesky a byl několikrát obnovován. V dřívějších dobách stával vedle kostela hostinec.

Slavnostní poutě se zde konaly až do r. 1970. Stavu kostela neprospěla těžba tufů v jeho blízkosti a příchodem okupačních vojsk vzrostl vandalizmus. Přes zabezpečovací snahy farního úřadu a několika statečných je úředně vyčíslená škoda na svatyni několik milionů korun.
Interiér je řešen ve světlém tónu malby. Je zde šest dosud prázdných kaplí, křížové cesty asi z 2. pol. 19. stol., varhany z konce 19. stol., mramorový obětní stůl, sochy Nejsvětějšiho srdce Páně a Neposkvrněného Početí Panny Marie. Kostel je hojně navštěvován německými poutníky a v jeho historii sehrál velikou roli Řád německých rytířů.

Kolem přístupové cesty, která vede alejí a která je nepřístupná automobilům, byla po roce 2004 vybudována křížová cesta z různých druhů dřeva na kamenných podstavcích.

Poutě: V květnu zde bývá pouť bruntálského děkanátu a pak neděle blíž k svátkům Marie Královny (22. 8.), Narození Panny Marie (8. 9.), výročí posvěcení kostela (9. 10.).

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, nám. Jana Žižky 6/8, 79201 Bruntál, tel.: 554717322, farnost.bruntal@iol.cz

Turistické informace pro poutníky: (mapa 19): z žel. stan. Bruntál (trať 310) - jihozápad - z - 4 km, - z - pokračuje k žel. stan. Valšov (trat 310) - 5 km.